Cuddle box

By 2 december 2016

De Cuddle box bestaat uit een kalf- en een koegedeelte. In het kalfgedeelte komt het pasgeboren kalf in een schone omgeving te liggen.

De koe staat afgeschermd en opgesloten in het koegedeelte van waaruit ze gemakkelijk het kalf droog kan likken en ruwvoer kan opnemen.
Door het likken en vreten laat de koe zich makkelijk melken, komt de placenta makkelijk los en krijgt de energiebalans de kans om zo spoedig mogelijk in evenwicht te geraken. Het kalf is gemakkelijk biest te geven.

De meeste veehouders kennen het afkalfprotocol, maar wijken hiervan af omdat de omstandigheden niet optimaal zijn. De Cuddle box, gemonteerd in het strohok, creëert deze gewenste omstandigheden. Voor veehouder, koe en kalf! Werkzaamheden rondom het afkalven kunnen veilig, hygiënisch en met een minimum aan stress voor koe en kalf worden uitgevoerd. Diervriendelijk en boervriendelijk.

Bent u benieuwd naar de Cuddle box? Bezoek Spinder Stalinrichtingen op standnummer 5210 of kijk op www.spinder.nl.

spinder-artist-impression-cuddle-box-finaal  spinder-kalf-biest-geven-kleiner  spinder-koe-melken-kleiner