Red Cloud

By 29 november 2016

Red Cloud is een systeem wat een overdruk van lucht creëert in kalver- en jongveestallen waardoor de luchtkwaliteit sterk wordt verbeterd. De Red Cloud biedt op dagen wanneer natuurlijke ventilatie onvoldoende verversing van lucht realiseert de noodzakelijke invoer van frisse lucht zodat de bacteriedruk ook op deze dagen laag blijft. Het totale stalvolume wordt op deze manier 3 – 4 per uur geheel ververst met frisse buitenlucht.
Elke Red Cloud wordt klantspecifiek gemaakt aan de hand van een berekening. Hierdoor variëren capaciteit van de ventilator, diameter slang, grootte en positie van de uitstroomopeningen.

De toegevoegde waarde van de Red Cloud? 

Op veel melkveebedrijven zijn problemen met de gezondheid van kalveren a.g.v. onvoldoende ventilatie met longontsteking of diarree tot gevolg. Zieke kalveren krijgen daardoor een onderbreking in hun groeicurve wat op latere leeftijd in een lagere melkgift kan resulteren. Onderzoek heeft aangetoond dat deze verminderde melkgift in de eerste lactatie kan oplopen van 600 tot 1000 liter/koe.

Wilt u meer informatie over de Red Cloud? Bezoek standnummer 5231 of kijk op www.cowhouse.nl.

image-2016-11-29-1  bruneger-d