Speciaal kennisprogramma spuitlicentie

Kennisprogramma voor verlenging spuitlicentie, meetellend voor het thema ‘Veiligheid en techniek’. 

Op de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs krijgt u de mogelijkheid om deel te nemen aan het spuitlicentie programma gericht op spuittechniek en precisielandbouw om uw spuitlicentie te verlengen. Het programma is gericht op veehouders-ruwvoertelers en akkerbouwers-telers met een veldspuit. Gedurende het programma komen actuele en praktische zaken welke van belang zijn voor telers aan bod. Het programma duurt minimaal 3 uur. Het spuitlicentie programma wordt iedere beursdag aangeboden, kies bij het aanschaffen van uw ticket de datum waarop u het programma wilt volgen.

Heeft u geen spuitlicentie of is deze nog niet aan verlenging toe, maar heeft u wel interesse in het volgen van de presentatie op de beurs? Neem dan gerust plaats.

Programma:

1. Presentatie in de Workshop Arena
Presentatie programma in de Workshop Arena met korte presentaties (ook toegankelijk voor geïnteresseerden zonder spuitlicentie). Duur: 1 uur.

Starttijden
Woensdag 12 december
12.30 – 13.00 uur inloop en aanmelding stand Delphy (standnummer 4056)
13.00 – 14.00 uur start presentatie Workshop Arena (standnummer 4058)
14.00 – 15.00 uur geleide groepsrondgang
15.00 – 16.00 uur vrije rondgang over de beurs

Donderdag 13 december
14.00 – 14.30 uur inloop en aanmelding stand Delphy (standnummer 4056)
14.30 – 15.30 uur geleide groepsrondgang
15.30 – 16.30 uur start presentatie Workshop Arena (standnummer 4058)
16.30 – 17.30 uur vrije rondgang over de beurs

Vrijdag 14 december
14.00 – 14.30 uur inloop en aanmelding stand Delphy (standnummer 4056)
14.30 – 15.30 uur geleide groepsrondgang
15.30 – 16.30 uur start presentatie Workshop Arena (standnummer 4058)
16.30 – 17.30 uur vrije rondgang over de beurs

Zaterdag 15 december
12.30 – 13.00 uur inloop en aanmelding stand Delphy (standnummer 4056)
13.00 – 14.00 uur start presentatie Workshop Arena (standnummer 4058)
14.00 – 15.00 uur geleide groepsrondgang
15.00 – 16.00 uur vrije rondgang over de beurs

Onderwerpen presentatie:
– Waterkwaliteit en gewasbescherming in Friesland door Wetterskip Fryslân
– Technieken om perceelsafspoeling, gewasbescherming en meststoffen te vermijden i.k.v. project Vermijden Perceelsafspoeling, door Delphy
– Actuele stand regelgeving spuittechniek en hoe daarop in te spelen door Delphy
– Gezonder telen met gezonde bodem door Mulder Agro
– Actualiteiten praktijktoepassing precisielandbouw in relatie tot gewasbescherming

2. Geleide groepsrondgang langs deelnemende stands
Apart in een groep ‘akkerbouw’ en groep ‘veehouderij’, bezoek aan deelnemende stands. Duur: 1 uur.

1. Akkerbouw
– Uitleg nieuwe emissiearme spuittechnieken
– Hulpmiddelen voor veilige opslag gewasbeschermingsmiddelen
– Praktijkoplossingen vermijden perceels- en erf afspoelingen
– Mogelijkheden bodem scans voor precisie perceelsverbetering
– Technieken en ervaring gebruik spectraal scans drones voor gewasgroei akkerbouw

2. Veehouders
– Praktijkoplossingen vermijden perceels- en erf afspoelingen
– Technieken en ervaring gebruik spectraal scans drones voor gewasgroei mais en grasland
– Onderzoek en ervaringen variabele doseringen meststoffen en gewasbescherming op grasland
– Perspectief vast rijpaden grasland
– Mogelijkheden bodem scans voor precisie perceelsverbetering

3. Vrij rondgang bezoek stands op gebied gezonde gewasteelt, gewasbescherming en precisielandbouw
Deelnemers kunnen naar eigen belangstelling een aantal stands bezoeken, die informatie geven en aangegeven hebben deel te nemen. Ze vullen informatie daarover in op het deelname formulier. Duur: 1 uur.

Werkwijze deelname: 

  1. U kunt deelnemen aan het spuitlicentie programma door een deelnameticket aan te schaffen. Dit ticket is inclusief toegang tot de beurs. Kies hierbij het ticket passend bij de dag waarop u het spuitlicentie programma wilt volgen
  2. Na uw aanmelding ontvangt u een deelname bevestiging van Delphy waarbij u o.a. gevraagd wordt aan te geven in welke sectorgroep u wilt deelnemen
  3. U bent minimaal 15 minuten voor start ‘Speciaal Kennisprogramma Spuitlicentie’ aanwezig bij de stand van Delphy (standnummer 4056)
  4. U ontvangt op de stand van Delphy het deelnameformulier en uitleg over verloop van het Spuitlicentieprogramma
  5. Presentatie Kennisprogramma Spuitlicentie volgt u in de Workshop Arena (standnummer 4058)
  6. U sluit aan bij groep akkerbouw of groep veehouderij voor geleid beursbezoek bij deelnemende stands
  7. U bezoekt zelfstandig een aantal stands voor informatieverzameling op gebied gewasbescherming en precisielandbouw
  8. Na minimaal 3 uur meldt u zich weer bij de stand van Delphy (standnummer 4056) en tekent de presentielijst af

Deelname kosten:
Deelname kosten  €60,- (incl. btw), incl. toegang tot de beurs en registratiekosten deelname kennisbijeenkomst spuitlicentie.

Heeft u vragen over het programma? Neem dan contact op met H. Krebbers van Delphy via h.krebbers@delphy.nl of 06-53400066.

Koop nu uw ticket voor kennisprogramma spuitlicentie